Tag: libertarisme

vrij & ongeregeerd

Stuurloos S01E13 – Interview met Rumi Koppel

In deze uitzending praten we met Rumi Knoppel over zijn (Surinaamse) Partij voor Vrijheid en Transformatie en zijn boek “Belastingplicht… Gelegaliseerde afpersing.” En uiteraard gaan we het hebben over zijn eigen YouTube-kanaal: Freedom Vibez. Welke alternatieven heeft Rumi voor overheidsdiensten?

Stuurloos S01E11 – Privacy

Vanavond hebben we het met Aike de Vries over privacy. Hij studeerde een aantal jaren geleden af op dit onderwerp, voor de studie rechten. Hij introduceert het onderwerp alvast: Privaatrecht, de voorloper van “publieke privacy bescherming” Van oudsher viel in Nederland schade als gevolg van het naar buiten brengen van privé-gegevens van een persoon onder “onrechtmatige daad”. Via het privaatrecht was er dus een mogelijkheid om mensen, situatiespecifiek, aan te spreken op het schenden van…
Lees meer

Stuurloos S01E09 – Drugsbeleid

De Geschiedenis In 4000 v.Chr. werd in het huidige Iran en Irak opium verbouwd. De eerste teksten over alcohol dateren van 6000 v.Chr. De eerste puur chemische drug amfetamine werd voor het eerst gemaakt in 1887. Xtc volgt elf jaar later, in 1898. In 1911 vond in Den Haag de eerste opiumconferentie plaats. Dit resulteerde in het Opiumverdrag van 1912. Cocaïne en opiaten mochten toen alleen nog maar voor medische en wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden.…
Lees meer

Stuurloos S01E08 – De Huizenmarkt

In deze uitzending gaan we het met Jeroen Weber hebben over de huizenmarkt. Over de hypotheekrenteaftrek, “huisjesmelken”, sociale woningbouw, onderwaterhypotheken, bestemmingsplannen, overdrachtsbelasting, etc. En natuurlijk: over private / particuliere alternatieven voor overheidsinmenging in de huizenmarkt. Hypotheekrenteaftrek & huurwaardeforfait In 1978 wordt er voor het eerst gesproken over het “H-woord”, door professor Hofstra, tijdens het kabinet Den Uyl. Andere Tijden maakt hierover in 2012 een thema-uitzending. Daarin werd de problematiek kernachtig uitgelegd: “Het principe is minder…
Lees meer

Stuurloos S01E07 – Het MKB

Is het mogelijk om het MKB meer zelfsturend te laten werken, met minder regeldruk en belastingdruk? We maken een vergelijking met andere landen en met eerdere situaties in de Nederlandse geschiedenis. Wettelijke beperkingen en verplichtingen voor bedrijven (Bron: ondernemersplein) Inschrijving bij de KvK is verplicht als je een onderneming hebt. De KvK geeft je gegevens door aan de belastingdienst. Van de belastingdienst krijg je een omzetbelastingnummer en een btw-id-nummer Je hebt een onderneming als je…
Lees meer