De wonderen van zelfsturing

Een wekelijkse podcast

Stuurloos S01E08 – De Huizenmarkt

In deze uitzending gaan we het met Jeroen Weber hebben over de huizenmarkt. Over de hypotheekrenteaftrek, “huisjesmelken”, sociale woningbouw, onderwaterhypotheken, bestemmingsplannen, overdrachtsbelasting, etc. En natuurlijk: over private / particuliere alternatieven voor overheidsinmenging in de huizenmarkt. Hypotheekrenteaftrek & huurwaardeforfait In 1978 wordt er voor het eerst gesproken over het “H-woord”, door professor Hofstra, tijdens het kabinet Den Uyl. Andere Tijden maakt hierover in 2012 een thema-uitzending. Daarin werd de problematiek kernachtig uitgelegd: “Het principe is minder…
Lees meer

Stuurloos S01E07 – Het MKB

Is het mogelijk om het MKB meer zelfsturend te laten werken, met minder regeldruk en belastingdruk? We maken een vergelijking met andere landen en met eerdere situaties in de Nederlandse geschiedenis. Wettelijke beperkingen en verplichtingen voor bedrijven (Bron: ondernemersplein) Inschrijving bij de KvK is verplicht als je een onderneming hebt. De KvK geeft je gegevens door aan de belastingdienst. Van de belastingdienst krijg je een omzetbelastingnummer en een btw-id-nummer Je hebt een onderneming als je…
Lees meer

Stuurloos s01e06 – “Food, supplements, medicine and health

In this episode of Stuurloos, we will talk with Mark Stein about lifestyle choices, the healthcare system, food, medicine and supplements. Mark is a biohacker, health sciences researcher and founder of optimizebetter.com. Topics we will be addressing: What are the pros and cons of the current healthcare systems in the USA and the Netherlands? What are some realistic lifestyle choices that you can make to get healthier and even prevent serious disease? Yes, we will…
Lees meer

Stuurloos S01E05 – “het UWV”

Hieronder vast wat basisinformatie over het UWV. In de uitzending praten we verder over dit onderwerp. Welke functies vervult het UWV? In hoeverre kunnen mensen er zelf voor kiezen om van de diensten van het UWV gebruik te maken? Welke particuliere / private alternatieven zijn er voor de diensten van het UWV? De functies van het UWV Het UWV, iedereen kent het wel en bijna iedereen heeft er wel een mening over. Maar wat doet het…
Lees meer

Stuurloos S01E04 – “Alternatieven voor overheidsdiensten”

Vandaag in de uitzending: bestaande particuliere alternatieven voor de volksverzekeringen (o.a. WW, Pensioen, Ziektekostenverzekering via het loon), onderwijs, ziekenzorg, wegenbouw, brandweer, politie, leger en rechtspraak. Uiteindelijk hopen we hiermee een duidelijker beeld te scheppen van hoe een samenleving zonder overheid eruit ziet. Volksverzekeringen Verzekeren: er is een ruim aanbod aan private verzekeraars die verzekeringen aanbieden voor onder andere inkomensverlies en ziekte Het broodfonds (onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekering) Ontstaan en achtergrond van het broodfonds Onderwijs Udemy (goedkoop online…
Lees meer