Stuurloos S01E07 – Het MKB

vrij & ongeregeerd

Is het mogelijk om het MKB meer zelfsturend te laten werken, met minder regeldruk en belastingdruk?

We maken een vergelijking met andere landen en met eerdere situaties in de Nederlandse geschiedenis.


Geschiedenis van de KvK in Nederland

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden. Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon Bonaparte bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend.

In 1815 legde koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk Besluit. Deze Kamers van Koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

(bron: Wikipedia)

Deze geschiedenis roept een aantal vragen op:

 • Wat was de reden voor de oprichting van de colleges en comités die belangen van kooplieden en fabrikanten behartigden?
 • Hoe werkten de gilden?
 • Welk belang had Napoleon bij het oprichten van een KvK?
 • Wat was de reden dat koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vastlegde in een koninklijk besluit?
 • Hoe is de taak van de Kamers van Koophandel veranderd van een adviserende taak naar een taak als uitvoerder van wetgeving?
 • Van wie is de KvK op dit moment financieel afhankelijk?
 • Wiens belang behartigt de KvK op dit moment?

Kamers van Koophandel in andere landen

In Suriname houdt de Kamer van Koophandel en Fabrieken de registratie voor het handelsregister bij. Daarnaast bedient het bedrijven voor, tijdens en na de start van advies.[22] Ook is er nog de Suriname-Nederland Kamer van Koophandel.[23]

Buiten Nederland en België zijn ook Kamers van Koophandel actief. Deze Kamers hebben een ander karakter dan de Nederlandse Kamer van Koophandel. Met name in de Verenigde Staten en het Britse Gemenebest zijn de KvK’s (Chambers of Commerce) meer verenigingen waarbij ondernemers zich aansluiten om de regio die wordt vertegenwoordigd, te promoten en economisch te stimuleren. Deze Kamers van Koophandel hebben geen Handelsregister en het lidmaatschap is vrijwillig. Bedrijven staan in het buitenland vaak ingeschreven bij aparte instellingen, zoals het Companies House in Cardiff, Groot-Brittannië. Frankrijk kent de Chambre de commerce et d’industrie[24]; Duitsland de Handelskammer[25].

(Bron: Wikipedia)


Alternatieven

 • Zou een systeem van ondernemersverenigingen ter vervanging van de KvK kunnen werken?
 • Kunnen we zonder een handelsregister?
 • Hoe verhoudt vrijwillige inschrijving bij een ondernemersvereniging zich tot het free-ridersprobleem?

In veel landen bestaat er een informele economie, waarbinnen bedrijven niet geregistreerd zijn en er geen belasting wordt afgedragen. In derde wereldlanden is deze informele economie vaak groter dan de formele economie.

Vrijwel iedereen heeft in zijn leven wel eens een handeling verricht die aan het oog van de belastingdienst is onttrokken. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van de auto van je buurman voor €5. Alle handelingen bij elkaar die niet illegaal zijn, maar wel aan het oog van de belastingdienst zijn onttrokken vallen onder de schaduweconomie.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een informele economie?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een schaduweconomie?

 


Tip the author of this article:
close

Send a tip

Approximate value: 0.1 USD

loading...

Tags: , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *